کرکره آلومینیومی

کرکره آلومینیومی

بهمن 15, 1397
کرکره برقی مغازه

نصب کرکره آلومینیمی

نصب کرکره برقی آلومینیومی نصب کرکره برقی آلومینیومی(Aluminum electric shutters) برای نصب کرکره آلومینیومی، از پیلت هایی که سوراخ نواری شکل است استفاده می‌شود. در هنگام […]
بهمن 15, 1397
تیغه کرکره آلومینیمی

تیغه کرکره آلومینیومی

تیغه کرکره  تیغه کرکره آلومینیومی(Aluminum blinds) خود نیز از جنس آلومینیوم می‌باشد. تیغه کرکره آلومینیمی که در برابر رطوبت و فرسایش مقاومت بسیار بالایی دارد. از […]
بهمن 15, 1397
کرکره برقی آلومینمی

کرکره برقی آلومینیمی

کرکره آلومینیومی: کرکره آلومینیومی به دلیل وجود این فلز توانسته است از محبوبیت بالایی برخوردار باشد. در مجموع آلومینیوم نوعی فلز نرم و سبک است که […]
بهمن 14, 1397
کرکره آلومینیمی

کرکره آلومینیومی

کرکره برقی آلومینیوم کرکره آلومینیومی: معمولاً کرکره آلومینیم توسط یک موتور کوچک به برق متصل می‌شود. به‌طور طبیعی کرکره آلومینیمی از برق خانگی استفاده می‌کند. کرکره […]