تیغه کرکره برقی

اکتبر 12, 2018
تیغه کرکره برقی

تیغه کرکره برقی آلومینیوم

تیغه کرکره برقی آلومینیوم تیغه کرکره برقی آلومینیومی در ارتفاع های 4.5 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 سانتیمتر و در انواع تیغه کرکره […]
اکتبر 12, 2018
قیمت تیغه کرکره برقی

قیمت تیغه کرکره برقی

قیمت تیغه کرکره برقی قیمت تیغه کرکره برقی
اکتبر 12, 2018
تیغه کرکره برقی

تیغه کرکره برقی

تیغه اکسترود کرکره برقی تیغه کرکره برقی از بیلت آلومینیوم ساخته شده و رنگ آن الکترو استاتیک (ضد خش) می باشد که بیشتر در مغازه ها […]