تیغه کرکره آلومینیوم

اکتبر 12, 2018
تیغه کرکره برقی

تیغه کرکره برقی آلومینیوم

تیغه کرکره برقی آلومینیوم تیغه کرکره برقی آلومینیومی در ارتفاع های 4.5 ، 6 ، 8 ، 10 و 12 سانتیمتر و در انواع تیغه کرکره […]