اجرا کرکره آلومینیمی

فوریه 3, 2019
کرکره آلومینیمی

کرکره آلومینیمی

کرکره آلومینیمی کرکره آلومینیمی: معمولاً کرکره آلومینیمی توسط یک موتور کوچک به برق متصل می‌شود. به‌طور طبیعی کرکره آلومینیمی از برق خانگی استفاده می‌کند. کرکره آلومینیمی […]