کرکره پنجره

کرکره پنجره

اکتبر 12, 2018
کرکره پنجره

کرکره پنجره

کرکره پنجره کرکره پنجره برای محافظت بیشتر از پنجره ها و جلوی درب های نفر روی منازل مسکونی یا ویلایی و یا هر مکانی که امنیت […]
اکتبر 12, 2018
کرکره محافظ پنجره

کرکره محافظ پنجره

کرکره محافظ پنجره کرکره محافظ پنجره برای محافظت بیشتر از پنجره ها و جلوی درب های نفرروی منازل مسکونی یا ویلایی و یا هر مکانی که امنیت آن […]
اکتبر 12, 2018
کرکره پنجره ای اتوماتیک

کرکره پنجره ای اتوماتیک

کرکره پنجره ای اتوماتیک کرکره پنجره ای اتوماتیک مناسب برای کليه پنجره های ساختمانها، منازل ویلایی، کارخانه های صنعتی و حتی سوله های کارخانه ها می […]
اکتبر 12, 2018
تیغه کرکره پنجره

تیغه کرکره پنجره

تیغه کرکره پنجره ساختار تشکیل دهنده ی کرکره پنجره ای ۱- موتور کرکره برقی و متعلقات ۲- تیغه کرکره پنجره و متعلقات ۱- موتور کرکره اتوماتیک […]